Школяр УкраїниОснови, їх склад, назви. Класифiкація основ

Основами називають складні речовини, до складу яких входять атоми металів, сполучених з однією чи кількома гідроксильними групами OH. Гідроксогрупа є одновалентною. Число гідроксогруп визначається валентністю металу. Склад основ можна виразити загальною формулою: Основи,

де n - валентність металу Ме.

За сучасною українською науковою номенклатурою назву основи утворюють з назви катіона і слова гідроксид. Якщо метал виявляє змінну валентність, то її обов’язково зазначають у назві основи. Наприклад, натрій гідроксид NaOH, купрум (II) гідроксид Cu(OH)2.

Основи поділяють на розчинні у воді (луги) та нерозчинні у воді. До лугів належать гідроксиди лужних металів: літій гідроксид LiOH, натрій гідроксид NaOH, калій гідроксид KOH, рубідій гідроксид RbOH, цезій гідроксид CsOH та лужноземельних металів: кальцій гідроксид Ca(OH)2, барій гідроксид Ba(OH)2, стронцій гідроксид Sr(OH)2. До нерозчинних основ належать гідроксиди всіх інших металів. Наприклад, купрум (II) гідроксид Cu(OH)2, алюміній гідроксид Al(OH)3 ферум (III) гідроксид Fe(OH)3.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.