Школяр УкраїниКислоти, їх склад, назви. Класифiкація кислот

Кислотами називають складні речовини, які складаються з атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми металів, і кислотних залишків. Кислотний залишок може містити окремі атоми чи групи атомів. Валентність кислотного залишку та основність кислоти визначається числом атомів Гідрогену, здатних заміщуватися на атоми металів.

За сучасною українською науковою номенклатурою при побудові назви кислоти спочатку називають катіон (Гідроген), а потім додають назву аніона. Наприклад, гідроген хлорид HCl, гідроген нітрат HNO3. Оскільки гідроген-катіон вказує на приналежність сполуки до кислоти, назву кислоти можна побудувати, використовуючи назву аніона із закінченням -на замість прикметника, додаючи до нього іменник кислота. Наприклад, хлоридна кислота HCl, нітратна кислота HNO3.

Необхідно запам’ятати назви та формули найважливіших неорганічних кислот:

· хлоридна кислота HCl;

· сульфатна кислота H2SO4;

· сульфітна кислота H2SO3;

· сульфідна кислота H2S;

· нітратна кислота HNO3;

· ортофосфатна кислота H3PO4;

· карбонатна кислота H2CO3;

· силікатна кислота H2SiO3.

Кислоти можна прокласифікувати за такими основними ознаками, як наявність атомів Оксигену та основність (кількість атомів Гідрогену). За наявністю атомів Оксигену кислоти поділяють на оксигеновмісні (H2SO3, H2SiO3) та безоксигенові (HCl, H2S). За основністю кислоти поділяють на одноосновні (HCl, HNO3), двоосновні (H2SO4, H2CO3) та триосновні (H3PO4).

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.