Школяр УкраїниКлас Комахи. Загальна характеристика класу. Різноманітність комах. Роль комах у екосистемах, їх значення для людини

Більшість видів комах — мешканці суходолу. Вони заселяють усі континенти і освоїли всі типи наземних біоценозів, а також ґрунти. Чимало їх живе у прісних водоймах. Комахи в основному вільноживучі тварини, але серед них чимало й паразитів.

Особливості зовнішньої, внутрішньої будови та процесів життєдіяльності:

• голова складається з 5 сегментів. З нижнього боку голови знаходиться рот. З боків розміщені складні очі. Між ними можуть бути прості вічка. На голові знаходиться 1 пара вусиків або сяжок, що виконують функції дотику та нюху;

• груди складаються з трьох сегментів, кожний з яких несе 1 пару кінцівок. Усього у комах 3 пари кінцівок;

• на спині може знаходитись 1–2 пари крил;

• черевце складається з 8 і більше сегментів, що залежить від рівня розвитку комахи. Чим вона примітивніша, тим більше сегментів;

• є видозмінені кінцівки: яйцеклад, копулятивний орган, жало;

• кровоносна система незамкнена, рух крові (гемолімфи), що заповнює порожнину тіла, забезпечується спинною судиною (аортою) з пульсуючим відділом — трубкоподібним серцем. Гемолімфа жовтуватого кольору і не бере участі в диханні;

• дихальна система утворена трахеями, що забезпечують газообмін в організмі комах. Трахеї відкриваються назовні дихальцями, які знаходяться на бічній поверхні черевця;

• травна система представлена диференційованим травним трактом і слинними залозами. Ротові апарати різні за типом і будовою. Передня кишка поділяється на рот, глотку, стравохід, який часто розширюється у воло та шлунок. Печінки у комах немає. Є слинні залози, залозисті клітини середньої кишки та ректальні залози, що забезпечують всисання води. Середня кишка утворює складки. Задня кишка виводить продукти обміну речовин;

• видільна система представлена пучком мальпігієвих судин і жировим тілом, у якому накопичуються продукти обміну;

• нервова система складається з головного мозку і черевного нервового ланцюжка, що включає в себе декілька гангліїв;

• розвиток нервової системи зумовив появу у комах складних інстинктів, турботи про потомство, розподіл функцій у суспільних комах;

• крім зору, комахи наділені дотиком, гострим нюхом, смаком, слухом, гігротермічним чуттям тощо;

• комахи роздільностатеві. Різко виражений статевий диморфізм. Статеві залози парні, запліднення внутрішнє. Розвиток комах супроводжується зміною стадій (фаз) і перетворенням — метаморфозом. При неповному перетворенні виражені тільки 3 стадії: яйце — личинка — доросла комаха. При повному: яйце — личинка — лялечка — доросла комаха.

У класі Комахи виділяють понад 35 рядів. Серед них ряди з неповним перетворенням: Бабки, Тарганові, Прямокрилі, Воші, Терміти, Рівнокрилі, Клопи. Розвиток із повним перетворенням характерний для представників таких рядів: Жорсткокрилі (Жуки), Лускокрилі (Метелики), Двокрилі, Блохи, Перетинчастокрилі.

Комахи відіграють надзвичайно важливу роль у наземних та прісноводних біоценозах завдяки своїй чисельності, біомасі та різноманітності живлення. Величезне значення комах у кругообігу речовин у природі. Комахи входять до складу різноманітних ланцюгів живлення і беруть участь у процесі ґрунтоутворення. Вони запилюють квіткові рослини і виконують санітарну роль у природі.

З давніх часів людина розводить деякі види комах для одержання від них цінної продукції. Насамперед, це медоносна бджола, яка дає людині мед, прополіс, пергу, маточкове молочко, віск. Розводять і шовковичного шовкопряда для одержання натурального шовку.

Велике значення мають комахи в сільському та лісовому господарстві у зв’язку з розвитком біологічних заходів боротьби з комахами-шкідниками. Комахи — досить зручний об’єкт для найрізноманітніших наукових досліджень.

Проте багато видів комах пошкоджують культурні рослини, продовольчу сировину рослинного і тваринного походження. Серед комах є чимало паразитів людини і тварин (блохи, воші, деякі клопи та двокрилі). Ці комахи не тільки дошкуляють тваринам і людині своїми укусами, а й переносять збудників небезпечних хвороб.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.