Школяр УкраїниТраєкторія, шлях, переміщення. Векторні величини у фізиці

Кожна матеріальна точка, переміщуючись у просторі, описує лінію, яку називають траєкторією. Форма траєкторії може бути різноманітною. За формою траєкторії рух поділяють на прямолінійний та криволінійний.

Довжину відрізка траєкторії, пройденого тілом за будь-який проміжок часу, називають пройденим за цей час шляхом. Шлях позначається літерою S та вимірюється в метрах. Шлях — скалярна величина. Для повного опису руху, необхідно знати не тільки пройдений шлях, а й напрям руху. Величина, яка характеризує зміну положення тіла у просторі за деякий час, називається переміщенням.

Переміщення — це напрямлений відрізок прямої, який поєднує початкове положення тіла з його наступним положенням. Переміщення, так само як і шлях, позначається літерою S та вимірюється в метрах. Але це дві різні величини, які, необхідно розрізняти.

Величини, які крім числового значення, мають напрямок, називають векторними величинами. Переміщення — це векторна величина.

Траєкторія, шлях, переміщення будуть різними у різних системах відліку.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.