Школяр УкраїниПрямолінійний рівномірний рух. Швидкість

Прикладом найпростішого виду руху є прямолінійний рівномірний рух. Рух, при якому тіло за будь-які рівні проміжки часу виконує однакові переміщення, називають рівномірним.

Основною величиною, яка характеризує такий рух, є швидкість. Швидкістю рівномірного прямолінійного руху тіла називають відношення переміщення до часу, за який це переміщення відбулося. Швидкість тіла позначається літерою ν, в Системі Інтернаціональній швидкість вимірюється в метрах, поділених на секунду. Для того щоб знайти швидкість, необхідно переміщення поділити на час. Швидкість — векторна величина. Напрям вектору швидкості співпадає з напрямом вектора переміщення.

Для розв’язання основної задачі механіки при рівномірному прямолінійному русі необхідно знати початкову координату тіла і проекцію вектора швидкості на вісь, уздовж якої рухається тіло. Швидкість показує швидкість зміни координати тіла. Координата тіла в будь-який момент часу дорівнює сумі початкової координати тіла і добутку проекції вектора швидкості на час.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.