Школяр УкраїниРівноприскорений рух. Прискорення

Рух тіла, при якому його швидкість за будь-які рівні проміжки часу змінюється однаково, називається рівноприскореним рухом. Основною величиною, яка характеризує такий рух, є прискорення.

Прискоренням тіла при його рівноприскореному русі називають величину, яка дорівнює відношенню зміни швидкості тіла до часу, протягом якого ця зміна відбулася. Прискорення тіла позначається літерою а та вимірюється в метрах, поділених на секунду в квадраті. Прискорення показує швидкість зміни швидкості тіла.

Знаючи прискорення тіла, можна знайти його миттєву швидкість. Миттєва швидкість буде дорівнювати сумі початкової швидкості тіла та добутку прискорення тіла на час руху.

Для розв’язання основного завдання механіки при рівноприскореному прямолінійному русі необхідно знати початкову координату тіла, проекцію вектора початкової швидкості та проекцію прискорення на вісь, уздовж якої рухається тіло. Координата тіла в будь-який момент часу дорівнює сумі початкової координати тіла, добутку проекції вектора початкової швидкості на час та добутку проекції прискорення тіла на квадрат часу, поділеного на два.

Для визначення переміщення при рівноприскореному русі існує три основні формули:

  1. Переміщення тіла дорівнює сумі добутку початкової швидкості на час та половині добутку прискорення тіла на квадрат часу.

  2. Переміщення тіла дорівнює відношенню зміни квадратів кінцевої і початкової швидкостей на подвійне прискорення.

  3. Переміщення дорівнює сумі початкової і кінцевої швидкості тіла, помноженій на половину часу.

 

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.