Школяр УкраїниКількість теплоти. Тепловий баланс

Процес теплопередачі відбувається між тілами, які мають різну температуру. У замкнутій системі всі тіла з часом набувають однакової температури, тобто встановлюється теплова рівновага.

Енергія, яку тіло одержує або втрачає в результаті теплопередачі, називають кількістю теплоти. Кількість теплоти позначається літерою Q та в Системі Інтернаціональній вимірюється у джоулях.

Якщо в теплообміні беруть участь кілька тіл, то кількість теплоти, яку віддають більш нагріті тіла, повинна дорівнювати кількості теплоти, отриманої менш нагрітими тілами. Це положення називають рівнянням теплового балансу.

Кількість теплоти, передана тілу в процесі нагрівання, залежить від роду речовини, з якої складається тіло, від маси цього тіла і від зміни його температури.

Питома теплоємність показує, яка кількість теплоти необхідна для нагрівання тіла масою 1 кг на 1оС. Питома теплоємність є табличною величиною. Питома теплоємність речовини у різних агрегатних станах (твердому, рідкому та газоподібному) є різною. Питома теплоємність позначається літерою с та вимірюється у джоулях, поділених на кілограм-градус Цельсія.

Для того щоб розрахувати, яка кількість теплоти потрібна для нагрівання тіла, треба масу тіла помножити на питому теплоємність та на зміну температури.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.