Школяр УкраїниЖиттєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах

Форми взаємодії організмів. Кожна рослина живе не відокремлено, а у взаємодії з іншими організмами. Зв’язки між ними мають різні форми і можуть або принести користь, або зашкодити.

Симбіозусі форми співіснування різних видів. Він може ґрунтуватися на харчових взаємозв’язках або просторових зв’язках (гриби та водорості в лишайниках).

Паразит-хазяїнзв’язок на основі живлення. У царстві Рослини він не отримав розповсюдження (повитиця, вовчок, петрів хрестрослини-паразити), більше серед рослин напівпаразитів (омела, перестріч)вони здатні до фотосинтезу, та частково отримують органічні речовини від хазяїна.

Конкуренція (від лат. конкуренціастикатися) полягає в тому, що особини одного виду (внутрішньовидова конкуренція) чи різних видів (міжвидова конкуренція) можуть змагатися між собою за ресурси довкілля (воду, освітлення, поживні речовини, місця зростання тощо); при цьому споживання певних ресурсів одним організмом зменшує його доступність для іншого. Внутрішньовидова конкуренціяміж одновіковими соснами в одному лісі; міжвидова між дубом і грабом у мішаних лісахза світло, поживні речовини.

Виїдання. Багато тварин живляться тканинами живих рослин; такі тварини називаються рослиноїдними, а їхні відносини з рослинамиви-їданням. Виїдання на пасовиськах певних видів рослин та оминання інших (отруйних або гірких на смак) може призвести з часом до зміни видового складу рослин на цій ділянці. У рослин є пристосування до захисту від виїдання: пекучі волоски у кропиви; колючки у кактусів, акацій, глоду; шипи у шипшини тощо. Інколи рослини живляться тваринами (комахами, рачками), наприклад, росичка перетравлює здобич.

Рослинні угрупованняце групи взаємопов’язаних рослин різних видів, які тривалий час зростають на певній території з однорідними умовами існування. Кожне рослинне угруповання характеризується певним видовим складом: у мішаному лісі ростуть дуб, граб, сосна, ліщина, конвалія, копитняк тощо; у степах зростають ковила, тонконіг, дивина, костриця, типчак тощо.

Рослинне угруповання характеризується певним просторовим розташуванням рослинярусністю. Ярусність буває надземна і підземна. Надземна ярусність визначається висотою надземних частин рослини (пристосування для всебічного використання світла), а підземнаглибиною проникнення коренів у ґрунт (пристосування для зменшення гостроти конкуренції за воду і мінеральні речовини). Ярусне розташування рослин в угрупованні знижує гостроту конкуренції за світло: верхні яруси займають світлолюбні рослини, нижнітіньовитривалі та тіньолюбні.

У рослинних угрупованнях постійно відбуваються зміни. З чергуванням пір року пов’язані сезонні зміни. Восени відмирають трав’янисті рослини або лише їх надземна частина, деревні рослини нашої зони скидають листя тощо. Навесні розпускаються квітки, листя та ін. Зміни в угрупованнях можуть бути і багаторічні, обумовлені змінами кліматичних умов, господарською діяльністю людини, процесами, що відбуваються в самих угрупованнях. Часто відбувається заміна рослинного угруповання одного типу іншим. Унаслідок заростання озера виникає болото або при пересиханні болота виникають луки, або на місці неораного поля можуть утворитися луки, а можуть і чагарникові зарості. Поступово зміни рослинних угруповань завершуються формуванням стійкого угруповання, здатного до самопідтримання та саморегуляції протягом довгого часу.

У природі існують різні типи рослинних угруповань, такі, як ліси, луки, степи, болота. Кожне з типів угруповань має певний видовий склад, один чи кілька панівних (домінантних) видів. Розподіл рослинних угруповань на Землі визначають умови навколишнього середовища (температура, освітленість, зволоженість, тип ґрунту). У кожній із природних зон (тундра, тайга, степ, пустеля тощо) переважають ті життєві форми рослин, які найкраще пристосовані до місцевих умов. Якщо в лісах домінують деревні рослини, то на луках домінують багаторічні трав’янисті рослини, у степахтрав’янисті рослини, пристосовані до тривалих посушливих періодів та ін. Перелік видів рослин, що зростають на певній території, називають флорою (флора України, Карпат, Криму).

Сукупність рослинних угруповань Землі або окремих її частин називають рослинністю. Рослинність планети характеризується зональністю: у різних ґрунтових і кліматичних умовах (зонах) існують певні типи рослинності. На території України є лісова, лісостепова, степова, субтропічна (південний берег Криму) та зона Карпатських і Кримських гір. Зміна одного типу рослинності на інший, яка спостерігається в горах, називається вертикальною поясністю.

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.