Школяр УкраїниМікроеволюція. Фактори еволюційного процесу

Боротьба за існування — це сукупність взаємозв’язків організму з навколишнім середовищем. Її причиною є прагнення організмів до збільшення своєї чисельності. Розрізняють такі види боротьби за існування: внутрішньовидова, міжвидова, боротьба з несприятливими умовами середовища.

Формами боротьби за існування є внутрішньовидова, міжвидова та взаємодія з чинниками неживої природи.

Наслідком боротьби за існування, згідно з Дарвіном, є природний добір, який проявляється у переважному виживанні і розмноженні організмів певного виду, найбільше пристосованих до умов довкілля. Цей термін було введено ним за аналогією до штучного добору, який використовує людина в селекції для виведення нових порід тварин і сортів рослин.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.