Школяр УкраїниІсторичний розвиток органічного світу

1

2

3

4

5

Ери

Вік у млн років

Періоди, тривалість у млн років

Епохи

 

Еволюційні події

Назва

тривалість у млн років

Архейська, близько 2000

понад 4000

 

 

Виникнення прокаріот (бактерій, ціанобактерій)

Протерозойська, близько 190

2500

Рифейський, 2400

 

 

Розквіт прокаріот у водах Світового океану. Виникнення еукаріот-одноклітинних; у другій половині ери — багатоклітинних

Вендський, 80

 

Поява кишковопорожнинних та зелених водоростей

Палеозойська, 342

 

близько 590

 

Кембрійський, 85

 

 

Виникнення більшості типів безхребетних тварин, зокрема, багатощетинкових червів, членистоногих; поява червоних водоростей; бархіопод

Ордовійський, 67

 

 

Розквіт велетенських головоногих молюсків, трилобітів; поява коралових поліпів, ракоскорпіонів, поява перших хордових — безщелепних щиткових

Силурійський, 30

 

 

Поява панцирних і колючозубих риб. Поява і розквіт рініофітів. Розквіт павукоподібних, скорпіонів, багатоніжок

Девонський, 48

 

 

Вихід на суходіл хребетних — стегоцефалів (земноводних). Розквіт риб. Формування лісів з плавунів, хвощів, папоротей. Поява в другій половині періоду голонасінних

Кам’яновугільний, 74

 

 

Розквіт кам’яновугільних лісів, поява хвойних. Поява комах. Розквіт амфібій, наземних черевоногих молюсків. Поява плазунів

 

Пермський, 38

 

 

Розквіт голонасінних. Виникають давні спорові рослини, трилобіти, колючозубі, частина дводишних та кистеперих риб, первісних земноводни

Мезозойська, 183

 

248

 

Тріасовий, 35

 

 

Панування голонасінних, рептилій. Відомі всі ряди сучасних комах. Вимирають первісні земноводні. З’являються перші сумчасті ссавці

Юрський, 69

 

 

Панування динозаврів; поява і розквіт птахів. Виникли безхвості та хвостаті земноводні. У флорі суходолу панують голонасінні

Крейдяний,

79

 

З’явилися плацентарні ссавці. Розквіт морських найпростіших – форамініфер. З’явилися покритонасінні. Вимерли групи голонасінних, комах, форамініфер; динозаври, іхтіозаври

Кайнозойська, 65

 

65

 

Палеоген, 40

 

Палеоцен

 

Вимерли белемніти, амоніти, більшість морських і суходільних рептилій; з’явилися хижі, гризуни, копитні, бурі ведмеді

Еоцен

 

Розквіт копитних ссавців, поява хоботних, китоподібних тощо. Розквіт покритонасінних

Олігоцен

 

Розквіт ссавців, птахів. Поява ластоногих, широконосих і вузьконосих мавп. Зростають пальми, кипариси

Неоген, 23

Міоцен

 

Виникли перші людиноподібні мавпи: дріопітеки та рамапітеки; примітивні представники родини людей — австралопітеки

Пліоцен

Формування флори та фауни, що нагадують сучасну

Антропоген, 2

 

Плейстоцен

 

Виникли першозвірі; вимерли австралопітеки. Виникла людина прямоходяча. Переважання покритонасінних

Геоцен

 

Зникають неандертальці. З’являється сучасна людина. Панування покритонасінних

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.