Школяр УкраїниТема 2. Хімічний зв’язок і будова речовин

Природа хімічного зв’язку

Лише деякі хімічні елементи (благородні гази) за звичайних умов знаходяться в стані одноатомного газу. Атоми інших елементів, навпаки, в індивідуальному вигляді не існують, а входять до складу молекул або кристалічних ґраток, утворених сукупністю атомів. Отже, існує причина, за якою атоми зв’язуються один з одним. Цією причиною є хімічний зв’язок, який зумовлений тим, що між атомами діють певні електростатичні сили, здатні утримувати атоми один біля одного. Доведено, що в утворенні хімічного зв’язку між атомами головна роль належить валентним електронам (електронам зовнішнього рівня, які найслабше зв’язані з ядром).

Згідно з теорією хімічного зв’язку найбільшу міцність мають зовнішні оболонки, які складаються з двох або восьми електронів. Благородні гази мають саме такі електронні оболонки. Це і є причиною того, що благородні гази за звичайних умов не вступають у хімічні реакції з іншими елементами. Атоми, які мають на зовнішньому рівні менше восьми (або двох) електронів, намагаються набути структури благородних газів. Тому при утворенні молекули в ході хімічної реакції атоми намагаються набути стійку восьмиелектронну або двохелектронну оболонку. Таким чином хімічні зв’язки утворюються завдяки зсуву або перенесенню електронів від одного атома до іншого.

Наприклад, найпростіший атом — атом Гідрогену містить всього один електрон, що перебуває на першому енергетичному рівні. До утворення стійкої конфігурації не вистачає одного електрона. При зближенні двох атомів Гідрогену ядро одного з них притягує електрони іншого атома і навпаки. Між атомами виникає взаємодія, і відстань між ними зменшується доти, поки взаємне притягання не врівноважиться відштовхуванням ядер.

Утворення стійкої електронної конфігурації може відбуватися кількома способами та призводить до утворення молекулярних або немолекулярних сполук різної будови. Внаслідок цього розрізняють ковалентний та іонний типи хімічного зв’язку. Крім цих, існують й інші типи хімічного зв’язку: металічний та водневий (міжмолекулярний).

 


Хімія 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.