Школяр УкраїниХімічні властивості кисню. Реакції сполучення. Поняття про оксиди, окиснення й горіння. Умови виникнення та припинення горіння

Кисень при нагріванні енергійно реагує з багатьма речовинами. Якщо в посудину з киснем внести розпечене деревне вугілля С, то воно розжарюється до білого кольору та згоряє. Складемо рівняння хімічної реакції:

С + O2 = CO2

Сірка S горить у кисні яскравим блакитним полум’ям з утворенням газоподібної речовини – сірчистого газу. Складемо рівняння хімічної реакції:

S + O2 = SO2

Фосфор Р згоряє в кисні яскравим полум’ям з утворенням густого білого диму, що складається з твердих частинок фосфор (V) оксиду. Складемо рівняння хімічної реакції:

4P + 5O2 = 2P2O5

Рівняння реакцій взаємодії кисню з вугіллям, сіркою та фосфором об’єднує те, що з двох вихідних речовин у кожному з випадків утворюється одна речовина. Такі реакції, внаслідок яких із декількох вихідних речовин (реагентів) утворюється тільки одна речовина (продукт), називаються реакціями сполучення.

Продукти взаємодії кисню з розглянутими речовинами (вугіллям, сіркою, фосфором) є оксидами. Оксидами називають складні речовини, які містять два елементи, один із яких Оксиген. Майже всі хімічні елементи утворюють оксиди, за винятком деяких інертних елементів: Гелію, Неону, Аргону, Криптону та Ксенону. Є деякі хімічні елементи, які безпосередньо не сполучаються з киснем, наприклад, Аурум.

Хімічні реакції взаємодії речовин із киснем називають реакціями окиснення. Поняття “окиснення” є більш загальним, ніж поняття “горіння”. Горіння – це хімічна реакція, при якій відбувається окиснення речовин, що супроводжується виділенням тепла та світла. Для виникнення горіння необхідними є такі умови: тісний контакт повітря з горючою речовиною та нагрівання до температури займання. Для різних речовин температура займання має різні значення. Наприклад, температура займання деревного пилу становить 610 °С, сірки - 450 °С, білого фосфору 45 - 60 °С. Для того щоб запобігти виникненню горіння, необхідно порушити хоча б одну із зазначених умов. Тобто треба видалити горючу речовину, охолодити її нижче за температуру займання та перекрити доступ кисню. Процеси горіння супроводжують нас у повсякденому житті, тому кожна людина повинна знати умови виникнення та припинення горіння, а також дотримуватись необхідних правил поводження з вогненебезпечними речовинами.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.