Школяр УкраїниХімічні рівняння

Закон збереження маси речовин у хімічних реакціях ілюструють хімічні рівняння. Хімічним рівнянням називають умовний запис хімічної реакції за допомогою хімічних формул, математичних знаків і коефіцієнтів. Коефіцієнти записують перед формулами речовин. Призначення коефіцієнтів у тому, щоб збільшувати число атомів кожного елемента для урівнювання їх в обох частинах хімічного рівняння. Складати рівняння хімічних реакцій необхідно у певній послідовності. Як приклад розглянемо хімічне рівняння синтезу амоніаку NH3.

1. Складаємо схему взаємодії: ліворуч записуємо формули вихідних речовин (реагентів), ставлячи між ними знак “плюс”. Праворуч записуємо формулу продукту реакції. Між лівою та правою частинами схеми ставимо знак “стрілка”.

N2+H2 → NH3

2. Зрівняємо кількість атомів Нітрогену, поставивши коефіцієнт два перед формулою ен-аш-три:

N2+H2 → 2NH3

3. Зрівняємо кількість атомів Гідрогену, поставивши коефіцієнт три перед формулою аш-два. Порівняємо кількості атомів кожного елемента у лівій і правій частинах схеми. Оскільки вони однакові, замість знаку “стрілка” поставимо знак “дорівнює”:

N2+3H2 → 2NH3

Треба пам’ятати, що при перетворенні схеми хімічної реакції на рівняння індекси у формулах як реагуючих речовин, так і продуктів реакцій змінювати не можна.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.