Школяр УкраїниХімічні формули речовин

Склад будь-якої речовини передає її хімічна формула. Хімічною формулою називають умовний запис складу речовини за допомогою хімічних знаків та індексів. Індексом у хімічній формулі позначають число атомів. Хімічні формули читають зліва направо, називаючи по порядку символи елементів і нижні індекси. Якщо біля елементу знаходиться індекс один, його не вказують і не називають при читанні. Індекс за дужками читається: двічі, тричі. Наприклад, формула кисню читається о-два, формула води аш-два-о, формула вуглекислого газу це-о-два, формула крейди кальцій-це-о-три.

З хімічної формули можна дізнатися про якісний та кількісний склад речовини. Якісний склад речовини визначають за символами, що входять до хімічної формули. Якісний склад речовини показує, з яких хімічних елементів складається речовина. Наприклад, за формулою кальцій-о-аш-двічі визначаємо, що речовина складається з атомів Кальцію (кальцій), Оксигену (о) та Гідрогену (аш). Кількісний склад речовини визначають за індексами (добутком індексів) у хімічній формулі. Кількісний склад речовини показує число атомів кожного хімічного елемента в хімічній формулі. Наприклад, за формулою натрій-три-пе-о-чотири визначаємо, що речовина складається з трьох атомів Натрію (натрій), одного атому Фосфору (пе) та чотирьох атомів Оксигену (о).

Числа, що стоять перед хімічними формулами (або перед хімічними знаками), називають коефіцієнтами. Коефіцієнти показують кількість структурних одиниць речовини. Наприклад, запис три купрум означає три атоми Купруму. Число три у даному випадку є коефіцієнтом. Запис ен-два – що одна молекула азоту містить два атоми Нітрогену (ен). Число два у даному випадку є індексом.

Для речовин, що мають молекулярну будову, хімічна формула збігається з молекулярною. Для речовин, що мають немолекулярну будову (складаються з атомів або йонів), не можна записати молекулярну формулу. Їх склад виражають хімічною формулою.

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.