Школяр УкраїниХарактеристика хiмічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома

Знаючи формулювання періодичного закону і використовуючи періодичну систему елементів Д. І. Менделєєва, можна надати характеристику будь-якому хімічному елемента та його сполукам. Таку характеристику хімічного елемента зручно складати за планом.

I. Символ хімічного елемента та його назва.

II. Положення хімічного елемента в періодичній системі елементів Д.І. Менделєєва:

1) порядковий номер;

2) номер періоду;

3) номер групи;

4) підгрупа (головна чи побічна).

III. Будова атома хімічного елемента:

1) заряд ядра атома;

2) відносна атомна маса хімічного елемента;

3) число протонів;

4) число електронів;

5) число нейтронів;

6) число електронних рівнів в атомі.

IV. Електронна та електронно-графічна формули атома, його валентні електрони.

V. Тип хімічного елемента (метал чи неметал, s-, p-, d- або f-елемент).

VI. Формули вищого оксиду та гідроксиду хімічного елемента, характеристика їх властивостей (основні, кислотні чи амфотерні).

VII. Порівняння металічних чи неметалічних властивостей хімічного елемента з властивостями елементів-сусідів за періодом та підгрупою.

VIII. Максимальний та мінімальний ступінь окислення атома.

Наприклад, надамо характеристику хімічного елемента з порядковим номером 15 та його сполукам за положенням у періодичній системі елементів Д. І. Менделєєва та будовою атома.

I. Знаходимо в таблиці Д. І. Менделєєва клітину з номером хімічного елемента, записуємо його символ і назву.

Хімічний елемент номер 15 – Фосфор. Його символ Р .

II. Охарактеризуємо положення елемента в таблиці Д. І. Менделєєва (номер періода, групи, тип підгрупи).

Фосфор знаходиться в головній підгрупі V групи, в 3-му періоді.

III. Надамо загальну характеристику складу атома хімічного елемента (заряд ядра, атомна маса, число протонів, нейтронів, електронів та електронних рівнів).

Заряд ядра атома Фосфору дорівнює +15. Відносна атомна маса Фосфору дорівнює 31. Ядро атома містить 15 протонів і 16 нейтронів (31 – 15 = 16 . Атом Фосфору має три енергетичних рівні, на яких знаходяться 15 електронів.

IV. Складаємо електронну та електронно-графічну формули атома, зазначаємо його валентні електрони.

Електронна формула атома Фосфору: 15P 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3.

Електронно-графічна формула зовнішнього рівня атома Фосфору: на третьому енергетичному рівні на 3s-підрівні знаходяться два електрони (в одній клітині записуються дві стрілки, що мають протилежний напрям), на три р-підрівні знаходяться три електрони (в кожній з трьох клітин записуються по одній стрілці, що мають однаковий напрям).

Валентними електронами є електрони зовнішнього рівня, тобто 3s2 3p3 електрони.

V. Визначаємо тип хімічного елемента (метал чи неметал, s-, p-, d- або f-елемент).

Фосфор – неметал. Оскільки останнім підрівнем в атомі Фосфору, який заповнюється електронами, є p -підрівень, Фосфор належить до родини p -елементів.

VI. Складаємо формули вищого оксиду та гідроксиду Фосфору та характеризуємо їх властивості (основні, кислотні чи амфотерні).

Вищий оксид Фосфору P2O5, виявляє властивості кислотного оксиду. Гідроксид, який відповідає вищому оксиду, H3PO4, виявляє властивості кислоти. Підтвердимо зазначені властивості рівняннями відповіних хімічних реакцій:

P2O5 + 3 Na2O = 2Na3PO4

H3PO4 + 3NaOH = Na3PO4 + 3H2O

VII. Порівняємо неметалічні властивості Фосфору з властивостями елементів-сусідів за періодом та підгрупою.

Сусідом Фосфору за підгрупою є Нітроген. Сусідами Фосфору за періодом є Силіцій та Сульфур. Неметалічні властивості атомів хімічних елементів головних підгруп зі зростанням порядкового номеру зростають у періодах і знижуються у групах. Тому неметалічні властивості Фосфору більш виражені, ніж у Силіцію та менш виражені, ніж у Нітрогену та Сульфуру.

VIII. Визначаємо максимальний та мінімальний ступінь окислення атома Фосфору.

Максимальний позитивний ступінь окислення для хімічних елементів головних підгруп дорівнює номеру групи. Фосфор знаходиться в головній підгрупі п’ятої групи, тому максимальний ступінь окислення Фосфору +5. Мінімальний ступінь окислення для неметалів у більшості випадків дорівнює різниці між номером групи та числом вісім. Отже, мінімальний ступінь окислення Фосфору –3 .

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.