Школяр УкраїниАлгебра 8 клас, О.С.Істер

Алгебра 8 клас

 

РОЗДІЛ І. РАЦІОНАЛЬНІ ВИРАЗИ
§ 1. Дроби. Дробові вирази. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
§ 2. Основна властивість дробу. Скорочення дробу
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
§ 5. Множення дробів. Піднесення дробів до степеня
§ 10. Властивості степеня з цілим показником
§ 11. Стандартний вигляд числа
§12. Функція у=k/x, її графік і властивості

 

РОЗДІЛ II. КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА
§ 13. Функція у = х² та її графік
§14. Квадратні корені. Арифметичний квадратний корінь
§ 15. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Дійсні числа. Числові множини
§ 16. Тотожність (√а)² = а, а ≥ 0. Рівняння х² = а
§ 17. Арифметичний квадратний корінь з добутку, дробу і степеня. Добуток і частка квадратних коренів. Тотожність √a² =|а|
§ 18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
§19. Функція y=√x, її графік і властивості

 

РОЗДІЛ III. КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння, їх розв'язування
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння
§ 22. Теорема Вієта
§ 23. Розв'язування задач за допомогою квадратних рівнянь
§ 24. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники
§ 25. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних
§ 26. Розв'язування задач за допомогою рівнянь, які зводяться до квадратних

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.