Школяр УкраїниАлгебра 8 клас, О.Я.Біляніна, Н.Л.Кінащук, І.М.Черевко

алгебра 8 клас

§ 1. Раціональні вирази. Допустимі значення змінних
§2. Раціональний дріб. Основна властивість дробу
§ 3. Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками
§ 4. Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками
§ 5. Множення та ділення дробів
§6. Тотожні перетворення раціональних виразів
§7. Раціональні рівняння
§8. Степінь з цілим показником і його властивості
§ 9. Стандартний вигляд числа
§ 10. Функція y=k/x , її графік та властивості

Квадратні корені. Дійсні числа

§ 13. Квадратний корінь. Арифметичний квадратний корінь. Рівняння х2 = а
§ 14. Раціональні числа. Ірраціональні числа. Числові множини
§ 15. Арифметичний квадратний корінь з добутку і дробу. Добуток і частка квадратних коренів
§ 16. Арифметичний квадратний корінь із степеня. Тотожність √a² = |a|
§ 17. Винесення множника з-під знака кореня. Внесення множника під знак кореня
§18. Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені
§ 19. Функція у , її графік та властивості
§ 20. Квадратні рівняння. Неповні квадратні рівняння
§ 21. Формула коренів квадратного рівняння
§ 22. Теорема Вієта
§ 23. Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на множники
§ 24. Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних
§ 25. Розв'язання задач за допомогою квадратних рівнянь та рівнянь, які зводяться до квадратних

додаткові матеріали

 

 

 


Алг, 8 клас, О.Я.Біляніна

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.