Відповіді та розв'язання (ГДЗ) до:

Морфологія, орфографія. Самостійні частини мови

  └ § 22. Безособові дієслівні форми на -но,-то© Школяр 2020