Відповіді та розв'язання (ГДЗ) до:

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

  └ § 5. Похибки та оцінювання точності вимірювань© Школяр 2020