Відповіді та розв'язання (ГДЗ) до:

Розділ 1. Фізика як природнича наука. Методи наукового пізнання

  └ Тестові завдання

    └ Варіант 1© Школяр 2020