Школяр УкраїниТема 1. Синтаксис. Пунктуація

Словосполучення. Будова і види словосполучень

Речення. Види речень за метою висловлювання. Речення прості і складні, двоскладні та односкладні

Розділові знаки в кінці речень

 

Тема 2. Просте двоскладне речення

Головні та другорядні члени речення

Підмет і присудок. Способи вираження підмета. Простий і складений присудок

Другорядні члени речення - додаток, означення, обставина

Прикладка як різновид означення

Порівняльний зворот

Тире між підметом і присудком

 

Тема 3. Односкладні речення. Неповні речення

Прості односкладні речення

Означено-особові речення

Неозначено-особові речення

Узагальнено-особове речення

Безособові речення

Називні речення

Повні та неповні речення

 

Тема 4. Речення з однорідними членами

Однорідні члени речення

Однорідні або неоднорідні означення

Розділові знаки між однорідними членами речення

Узагальнююче слово при однорідних членах речення. Розділові знаки

 

Тема 5. Речення зі звертаннями, вставними словами, словосполученнями і реченнями

Звертання

Вставні слова (словосполучення, речення)

 

Тема 6. Речення з відокремленими членами

Відокремлені члени речення

Відокремлені означення і прикладки

Відокремлені обставини

Відокремлені додатки

Відокремлені уточнюючі члени речення

 

Тема 7. Способи передачі чужого мовлення

Пряма мова

Непряма мова

Діалог

Цитата

 


Рідна мова 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.