Школяр УкраїниТема 1 Механічний рух

Механічний рух. Види руху. Відносність руху

Шлях. Траєкторія. Швидкість

Нерівномірний рух. Середня швидкість

Обертальний рух

Коливальний рух. Математичний та пружинний маятники

Звук

Інфразвук та ультразвук

 

Тема 2 Взаємодія тіл

Взаємодія тіл. Інерція. Маса

Сила. Додавання сил

Прості механізми. Важіль

Блок

Сила пружності

Сила тяжіння. Вага. Невагомість

Сила тертя

Тиск

Тиск рідин та газів. Закон Паскаля

Сполучені посудини. Гідравлічна машина

Атмосферний тиск. Досліди Торрічеллі

Закон Архімеда. Умови плавання тіл

 

Тема 3 Робота і енергія

Механічна робота

Потужність

Енергія

Закон збереження енергії

Коефіцієнт корисної дії. «Золоте правило» механіки

 

Тема 4 Теплові явища

Тепловий рух. Внутрішня енергія та способи її зміни

Тепловий стан. Температура та її вимірювання

Види теплопередачі

Кількість теплоти. Тепловий баланс

Енергія згоряння палива

Закон збереження енергії для теплових процесів. Необоротність теплових процесів

Плавлення і кристалізація

Випаровування і конденсація

Теплові двигуни

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.