Школяр УкраїниТема 1. Повторення та узагальнення вивченого

Розділові знаки у вивчених синтаксичних конструкціях. Однорідні члени речення

Вставні слова, словосполучення

Види речень за будовою. Кома між частинами складного речення

Розділові знаки у реченнях із прямою мовою та при діалозі

 

Тема 2. Дієслово

Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Неозначена форма дієслова. Особові форми дієслова

Не з дієсловами

Види дієслова

Перехідні та неперехідні дієслова

Особа дієслова. Безособові дієслова

Часи дієслова

Теперішній час. Дієвідміни дієслів

Минулий час

Майбутній час

Способи дієслів

Творення дієслів умовного і наказового способів

Способи творення дієслів

 

Тема 3. Дієприкметник

Дієприкметник як особлива форма дієслова (загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль)

Дієприкметниковий зворот

Відмінювання дієприкметників. Активні та пасивні дієприкметники

Безособові дієслівні форми на -но-, -то-

Перехід дієприкметників у прикметники та іменники

Н у дієприкметниках та НН у прикметниках дієприкметникового походження

НЕ з дієприкметниками

 

Тема 4. Дієприслівник

Дієприслівник як особлива форма дієслова

Дієприслівниковий зворот

Творення дієприслівників

Не з дієприслівниками

 

Тема 5. Прислівник

Прислівник. Загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль

Ступені порівняння прислівників

Способи творення прислівників

Правопис прислівників

И та і в кінці прислівників

Літери н та нн у прислівниках

Не з прислівниками

 

Тема 6. Службові частини мови

Прийменник як службова частина мови

Сполучник як службова частина мови

Частка як службова частина мови

Правопис часток

Вигук

Звуконаслідувальні слова

 


Рідна мова 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.