Школяр УкраїниБіологія – наука про живу природу.

Рослинний світ – складова частина природи

Тема 1. Будова та життєдіяльність рослин

Будова та життєдіяльність рослин. Основні процеси життєдіяльності рослин

Збільшувальні прилади. Будова рослинної клітини. Різноманітність рослинних клітин.

Життєдіяльність клітини

Тканини рослини, їх функції та взаємозв’язок

Органи рослини, їх функції та взаємозв’язок. Вегетативні органи рослини. Корінь і кореневі системи

Мінеральне живлення. Ґрунт і його значення в житті рослини. Добрива

Внутрішня будова кореня. Будова кореня у зв’язку з його функціями

Пагін, його будова. Стебло – вісь пагона. Різноманітність пагонів. Видозміни пагонів

Транспорт речовин по рослині. Внутрішня будова стебла у зв’язку з пересуванням по ньому речовин

Брунька – зачатковий пагін. Листок – бічна частина пагона. Будова і різноманітність листків.

Видозміни листків

Будова листка та його роль у забезпеченні процесу фотосинтезу, газообміні та випаровуванні води

Середовища існування рослин. Зв’язки рослин із іншими компонентами екосистем. Відповідь рослин на подразнення

 

 

Тема 2. Розмноження й розвиток рослин

Нестатеве розмноження, його види. Вегетативне розмноження. Регенерація у рослин. Статеве розмноження

Будова і різноманітність квіток

Суцвіття, їх будова та різноманітність

Запилення. Способи запилення

Запліднення квіткових рослин

Насінина, плід, їх будова. Типи плодів та способи їх поширення

Вплив умов середовища на проростання насінини.

Ріст  і розвиток рослин. Сезонні явища в житті рослин

Загальна характеристика водоростей. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність водоростей

Різноманітність водоростей

Значення водоростей у природі та в житті людини

 

Тема 3. Вищі спорові рослини

Вищі спорові рослини  Загальна характеристика вищих спорових рослин

Мохоподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності

Плауноподібні, хвощеподібні, папоротеподібні. Середовище існування. Пристосувальні риси будови і процесів життєдіяльності. Значення вищих спорових рослин у природі

 

Тема 4. Голонасінні

Загальна характеристика голонасінних. Середовище існування. Пристосувальні риси будови й життєдіяльність голонасінних

Різноманітність голонасінних рослин

Значення голонасінних у природі та в житті людини

 

Тема 5. Покритонасінні

Загальна характеристика. Класифікація покритонасінних

Характеристика класів і окремих родин. Значення покритонасінних рослин у природі й у житті людини. Сільськогосподарські, лікарські, декоративні рослини

 

Тема 6. Гриби

Загальна характеристика грибів. Різноманітність грибів. Поширення, середовища існування

Значення грибів у природі й у житті людини

 

Тема 7. Лишайники

Загальна характеристика лишайників як симбіотичних організмів. Значення лишайників у природі й у житті людини

 

Тема 8. Бактерії

Загальна характеристика бактерій. Різноманітність

Значення бактерій у природі й у житті людини

 

Тема 9. Організми і середовище існування

Середовище існування та його чинники

Розселення рослин у природі. Екологічні групи рослин

Життєві форми рослин. Взаємодія рослин, грибів, бактерій та їх роль в екосистемах

Охорона природи

 


Біологія 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.