Школяр УкраїниТема 1. Подільність чисел

Дільники натурального числа. Ознаки подільності на 2, 3, 9, 5 і 10

Прості і складені числа

Розкладання чисел на прості множники

Спільний дільник кількох чисел. Найбільший спільний дільник. Взаємно прості числа

Спільне кратне кількох чисел. Найменше спільне кратне

 

Тема 2. Звичайні дроби

Основна властивість дробу. Скорочення дробу

Найменший спільний знаменник.

Порівняння дробів

Додавання і віднімання звичайних дробів з різними знаменниками

Множення дробів

Ділення дробів

Знаходження дробу від числа. Знаходження числа за його дробом

Перетворення звичайних дробів у десяткові. Нескінченні періодичні десяткові дроби

 

Тема 3. Відношення і пропорції

Відношення. Основна властивість відношення

Пропорція. Основна властивість пропорції

Випадкова подія. Імовірність випадкової події

Відсоткове відношення двох чисел. Відсоткові розрахунки

Пряма пропорційна залежність

Коло. Довжина кола. Круг. Площа круга. Круговий сектор

 

Тема 4. Раціональні числа та дії над ними

Додатні та від’ємні числа. Число 0

Координатна пряма

Протилежні числа. Модуль числа

Цілі числа. Раціональні числа

Додавання і віднімання раціональних чисел

Множення і ділення раціональних чисел

Властивості додавання і множення раціональних чисел

Розкриття дужок. Подібні доданки та їх зведення

Рівняння. Основні властивості рівняння

Перпендикулярні і паралельні прямі

Координатна площина. Залежність між величинами

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.