Школяр УкраїниТема 1. Многогранники

Двогранний кут. Лінійний кут двогранного кута. Многогранник та його елементи. Опуклі многогранники

Призма. Зображення призм і побудова її перерізів

Пряма і правильна призма. Площі бічної і повної поверхні призми. Паралелепіпед. Прямокутний паралелепіпед

Поради до розв’язання задач на призму

Піраміда. Побудова піраміди та її перерізів. Зрізана піраміда. Правильна піраміда. Площі бічної і повної поверхонь правильної піраміди

Поради до розв’язання задач на піраміду

Правильні многогранники

 

Тема 2. Тіла обертання

Поняття про тіла і поверхні обертання. Циліндр. Осьовий переріз циліндра.

Конус. Осьовий переріз конуса. Перерізи конуса площинами. Зрізаний конус. Уписані та описані піраміди і конуси

Куля і сфера. Взаємне розміщення площини і кулі у просторі

 

Тема 3. Об’єми тіл

Поняття об’єму. Основні властивості об’ємів. Об’єм прямокутного паралелепіпеда. Об’єм похилого паралелепіпеда

Об’єм циліндра, конуса. Об’єм зрізаного конуса. Об’єм кулі, кульового сегмента і сектора

 

Тема 4. Площі поверхонь тіл обертання

Поняття площі поверхні. Площа бічної і повної поверхні циліндра. Площа бічної і повної поверхні конуса.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.