Школяр УкраїниТема № 1 Електромагнітна індукція

Явище електромагнітної індукції

Напрям індукційного струму

Закон електромагнітної індукції

Природа виникнення ЕРС індукції

Електромагнітне поле

Самоіндукція. Енергія магнітного поля

 

Тема № 2 Механічні коливання і хвилі

Коливальний рух

Гармонічні коливання

Математичний та пружинний маятник

Перетворення енергії при механічних коливаннях

Механічні хвилі

Звукові хвилі

 

Тема № 3. Електромагнітні коливання

Вільні електромагнітні коливання

Характеристики вільних електричних коливань

Змінний електричний струм

Діючі значення сили струму та напруги

Конденсатор і котушка індуктивності у колі змінного струму

Резонанс в електричному колі

Генератор змінного струму

Трансформатор

Передача електроенергії та використання нових джерел енергії

 

Тема № 4. Електромагнітні хвилі

Електромагнітні хвилі та швидкість їх поширення

Енергія електромагнітної хвилі. Густина потоку випромінювання

Винайдення радіо. Принцип радіотелефонного зв’язку

Поширення радіохвиль. Радіолокація

 

Тема № 5 Геометрична і хвильова оптика

Світло як електромагнітна хвиля

Закони геометричної оптики

Повне відбивання

Лінзи. Побудова зображення в лінзі

Дисперсія світла

Інтерференція хвиль

Дифракція світла

 

Тема № 6 Випромінювання та спектри

Джерела світла. Спектри випромінювання

Спектри поглинання

Шкала електромагнітних випромінювань

 

Тема № 7. Елементи теорії відносності

Закони електродинаміки і принцип відносності

Підсумки теорії відносності

 

Тема № 8. Світлові кванти

Явище фотоефекту

Теорія фотоефекту

Фотон

Тиск світла

Хімічна дія світла

 

Тема № 9. Атом і атомне ядро

Будова речовини. Планетарна модель атома

Квантові постулати Бора

Спектральний аналіз

Вимушені випромінювання. Лазер

Методи реєстрації заряджених частинок

Склад ядра атома

Енергія зв’язку ядра

Ядерні реакції

Радіоактивність. Закон радіоактивного розпаду

Біологічна дія радіоактивних випромінювань

Поділ ядер урану. Ланцюгова реакція

Термоядерна реакція

Елементарні частинки

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.