Школяр УкраїниТема 1. Cпадковість і мінливість організмів

Основні поняття генетики. Методи генетичних досліджень

Закономірності спадковості. Закони Г. Менделя, їх статистичний характер і цитологічні основи

Хромосомна теорія спадковості. Зчеплене успадкування

Позаядерна спадковість. Взаємодія генів

 

Тема 2. Закономірності мінливості

Комбінаційна мінливість. Мутаційна мінливість

Модифікаційна мінливість. Закон гомологічних рядів М. І. Вавілова

Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин і тварин в Україні

Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

 

Тема 3. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Запліднення. Періоди онтогенезу в багатоклітинних організмів (ембріогенез і постембріональний розвиток)

 

Тема 4. Надорганізмові системи

Поняття про середовище існування. Шляхи пристосувань до нього організмів

Екосистеми. Взаємодії організмів в екосистемах

Кругообіг речовин і потік енергії в екосистемах. Продуктивність екосистем

Планетарна роль живої речовини. Біогенні міграції речовин.

 

Тема 5. Історичний розвиток органічного світу

Історичний розвиток органічного світу

Мікроеволюція. Фактори еволюційного процесу

Природний добір

Сучасні погляди на проблему еволюції

Історичний розвиток органічного світу

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.