Школяр УкраїниТема 1. Границя і неперервність функції

Модуль дійсного числа

Границя функції. Застосування границь функції. Неперервність функцій

 

Тема 2. Похідна функції

Означення похідної функції, її геометричний і фізичний зміст. Похідні основних функцій. Похідні вищих порядків

Правила диференціювання функцій. Похідна у фізиці і техніці

 

Тема 3. Застосування похідної функції

Рівняння дотичної до графіка функції. Монотонність функції

Дослідження функції на монотонність. Екстремуми функції

Дослідження функції і побудова її графіка

Найбільше і найменше значення функції

 

Тема 4. Інтеграл і його застосування

Первісна функції. Таблиця первісних

Правила знаходження первісних

Невизначений інтеграл

Властивості визначеного інтеграла. Застосування визначеного інтеграла для обчислення площ фігур

 

Тема 5. Множини

Множина та її елементи. Числові множини

Комплексні числа

 

Тема 6. Елементи комбінаторики

Перестановки, розміщення, сполучення

 

Тема 7. Початки теорії ймовірностей

Основні поняття теорії ймовірностей

 

Тема 8. Вступ до статистики

Основні поняття статистики. Завдання математичної статистики. Статистичне спостереження

Ряди розподілу. Статистичні таблиці. Середні значення

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.