Школяр УкраїниФункція. Область визначення і область значень функції. Способи задання функції

Функцією називають залежність або відповідність змінної у від змінної х, при якій кожному значенню х із деякої множини відповідає значення змінної у із другої множини і лише одне.

Змінну х називають незалежною змінною, або аргументом, а змінну у – залежною змінною, або функцією.

Областю визначення функції називається множина всіх значень, які може набувати незалежна змінна х. Область визначення позначають великою латинською літерою D.

Областю значень функції називається множина всіх значень, які може набувати залежна змінна у, якщо х належить області визначення. Область значень позначають великою латинською літерою Е.

Функцію можна задавати:

  • аналітично (коли функція задається формулами);

  • табличним способом – при цьому в таблиці надаються значення змінної х і відповідні їм значення у;

  • описовим способом – коли функція задається словесним описом;

  • графічно – коли функція задається її графіком.

 


Алгебра 7 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.