Школяр УкраїниТема 2. Квадратні корені. Дійсні числа

Функція у = х2 та її графік

Область визначення цієї функції — множина всіх дійсних чисел.

Область значень — множина всіх невід’ємних чисел.

Графіком функції є парабола. Парабола — це крива, яка має дві вітки, що з’єднуються в точці, яка називається вершиною параболи.

Графік перетинає вісь ординат у точці з абсцисою 0.

Графік дотикається до осі абсцис.

Графік функції розміщується в першій і другій координатних чвертях.

Графік функції симетричний відносно осі ординат.

При від’ємних значеннях змінної x функція спадна. При додатних значеннях змінної x функція зростаюча.

При нульовому значенні змінної x значення функції y дорівнює нулю: x = 0, y = 0.

Якщо значення аргументу є протилежними числами, то значення функції в цих точках дорівнюють одне одному.

Щоб побудувати графік функції у = х2, достатньо знайти значення функції при декількох додатних значеннях аргументу і х = 0; провести вітку параболи через одержані точки, після чого відобразити її симетрично відносно осі ординат.

 


Алгебра 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.