Школяр УкраїниЕнергія

Слово «енергія» використовується дуже часто. Людину, яка швидко виконує роботу, називають енергійною; користуючись електроприладами, ми витрачаємо електричну енергію.

Стиснута пружина, розпрямляючись, може підняти вантаж на деяку висоту. Якщо підняти над землею тіло, а потім його відпустити, воно може виконати роботу, наприклад, забити в землю палю. Здатність виконати роботу має і будь-яке рухоме тіло. Молоток, рухаючись, може вбити цвях у дошку.

Якщо тіло може виконати роботу, кажуть, що воно має енергію. Чим більшу роботу може виконати тіло, тим більшу енергію воно має.

Енергія — це фізична величина, що показує, яку роботу може виконати тіло. Енергія позначається літерою Е. У Системі Інтернаціональній енергія вимірюється в джоулях (Дж). Чим більшу роботу може виконати тіло, тим більшу енергію воно має. При виконанні роботи енергія тіла змінюється.

Існують різні форми енергії. Однією з цих форм енергії є механічна. Механічна енергія є кількісною мірою руху і взаємодії тіл. Розрізняють два види механічної енергії: кінетична і потенціальна.

Потенціальна енергіяце енергія взаємодії тіл або частин одного і того ж тіла. Потенціальну енергію, наприклад, мають тіла, підняті над поверхнею Землі, тому що енергія тіла залежить від взаємного положення його і Землі та їх взаємного притягання. Величезну потенціальну енергію має вода в річках, яку утримують греблі. Падаючи вниз, вода виконує роботу, завдяки чому працюють турбіни електростанцій. Потенціальну енергію мають пружно деформовані тіла. Стиснуту пружину використовують в механічних годинниках, стиснутий газ — у роботі теплових двигунів.

Для того щоб знайти потенціальну енергією тіла, піднятого над землею, необхідно помножити масу тіла на сталу величину g і на висоту.

Кінетична енергіяце енергія тіл, які рухаються. Кінетичну енергію має, наприклад, куля, що вилітає зі ствола гвинтівки. Вона залежить від маси тіла і його швидкості. Чим більша маса або швидкість тіла, тим його кінетична енергія більша.

Фізичний зміст кінетичної енергії: кінетична енергія тіла, яке рухається з певною швидкістю, дорівнює роботі, яку може виконати сила, подіявши на нерухоме тіло, щоб надати йому цю швидкість.

Для того щоб знайти кінетичну енергію, треба помножити половину маси тіла на квадрат його швидкості.

 


Фізика 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.