Школяр УкраїниТема № 7. Елементи теорії відносності

Закони електродинаміки і принцип відносності

У 1881 році Майкельсон довів, що швидкість світла однакова для будь-яких інерціальних систем відліку, що суперечило класичній фізиці. У 1905 році Альберт Ейнштейн запропонував теорію, яка допомогла пов’язати між собою класичну механіку та електромагнетизм.

Постулати теорії відносності:

1. Усі фізичні процеси протікають однаково в різних інерціальних системах відліку при однакових початкових умовах.

2. Швидкість світла у вакуумі не залежить від швидкості руху джерела і спостерігача.

Прийняття цих постулатів привело до необхідності корінних змін в уявленні про властивості простору і часу, які були прийняті у фізиці до утворення теорії відносності.

У ньютонівській динаміці час є абсолютною величиною, тобто однаковою в усіх системах відліку незалежно від їх руху. Принцип відносності класичної фізики і поняття абсолютного часу правильно описують звичайні механічні явища, але не можуть описати електромагнітні.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.