Школяр УкраїниЕлектронна природа хiмічного зв’язку

Лише деякі хімічні елементи (благородні гази) за звичайних умов знаходяться в стані одноатомного газу. Атоми інших елементів, навпаки, в індивідуальному вигляді не існують, а входять до складу молекул або кристалічних граток, утворених сукупністю атомів. Отже, існує причина, за якою атоми зв’язуються один з іншим. Цією причиною є хімічний зв’язок, який зумовлений тим, що між атомами діють певні електростатичні сили, здатні утримувати атоми один біля одного. Доведено, що в утворенні хімічного зв’язку між атомами головна роль належить валентним електронам (електронам зовнішнього рівня, які найслабше зв’язані з ядром).

Згідно з теорією хімічного зв’язку найбільшу міцність мають зовнішні оболонки, які складаються з двох або восьми електронів. Благородні гази мають такі електронні оболонки. Це і є причиною того, що благородні гази за звичайних умов не вступають у хімічні реакції з іншими елементами. Атоми, які мають на зовнішньому рівні менше восьми (або двох) електронів, намагаються набути структури благородних газів. Тому при утворенні молекули в ході хімічної реакції атоми намагаються набути стійку восьмиелектронну або двохелектронну оболонку.

Утворення стійкої електронної конфігурації може відбуватися деякими способами та призводити до утворення молекул або немолекулярних сполук різної будови. Внаслідок цього розрізняють ковалентний та іонний типи хімічного зв’язку. Крім цих видів, існують інші типи хімічного зв’язку: металічний та водневий (міжмолекулярний).

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.