Школяр УкраїниХарактеристики вільних електричних коливань

Основною характеристикою будь-яких коливань є період. Період вільних електричних коливань розраховується за формулою Томсона. Період дорівнює 2π, помножене на корінь із добутку індуктивності котушки та електроємності конденсатора. Електричні коливання – гармонічні. Електричний заряд, сила струму, напруга, ЕРС будуть змінюватися за законом синуса чи косинуса.

Амплітудою гармонічних коливань називають модуль найбільшого значення величини, яка коливається.

Величина, яка знаходиться під знаком синуса чи косинуса, називається фазою коливань. Коливання, які описуються формулами через косинус та синус, відрізняються тільки фазами. Ця різниця фаз становить π, поділене на два.

Коливання сили струму випереджають за фазою коливання електричного заряду на π, поділене на два, тобто коли сила струму максимальна, заряд дорівнює нулю, і навпаки.

Коливання напруги та заряду співпадають за фазою.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.