Школяр УкраїниДіючі значення сили струму та напруги

Змінний струм оцінюється за його дією, еквівалентною дії постійного струму.

Активним опором називають такий опір провідника, у якому електрична енергія необоротно перетворюється на внутрішню. Нехай напруга в колі змінного струму змінюється за гармонічним законом. Під дією змінного електричного поля у провіднику виникає змінний струм, частота і фаза коливань якого співпадає з частотою і фазою коливання напруги. Амплітудне значення сили струму дорівнює відношенню амплітудного значення напруги до опору провідника. Потужність струму дорівнює добутку сили струму та напруги. Тоді активний опір можна визначити як відношення потужності змінного струму на ділянці кола до квадрата діючої сили струму.

Діючим значенням сили струму називається сила постійного струму, завдяки якій у провіднику виділяється за однаковий час така ж сама кількість теплоти, що і змінним струмом. Знайти діюче значення сили струму можна як відношення амплітудного значення сили струму до квадратного кореня із двох.

Діюче значення напруги також у корінь із двох менше від його амплітудного значення.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.