Школяр УкраїниЗакон електромагнітної індукції

Досліди показали, що чим швидше змінюється магнітний потік, тим більша сила струму виникає у контурі. Електричний струм у контурі виникає в тому випадку, коли на вільні заряди провідника діють сторонні сили. При зміні магнітного потоку через поверхню контуру в ньому з’являються сторонні (магнітні) сили. Згідно з законом Ома, сила індукційного струму буде прямо пропорційною електрорушійній силі.

Закон електромагнітної індукції: ЕРС індукції в замкнутому контурі дорівнює за модулем швидкості зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену контуром.

Враховуючи правило Ленца, ЕРС індукції можна знайти як відношення зміни магнітного потоку до часу, взятому зі знаком мінус. Якщо замість контуру взяти котушку, то при обчисленні необхідно враховувати кількість витків. Якщо у послідовно з’єднаних контурах відбувається однакова зміна магнітного потоку, то ЕРС індукції в них дорівнює сумі ЕРС індукції у кожному з контурів. Тому при зміні магнітного потоку в котушці, яка складається з однакових витків дроту, загальна ЕРС індукції більша від ЕРС індукції у контурі.

ЕРС позначається літерою Е та вимірюється у вольтах.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.