Школяр УкраїниСамоіндукція. Енергія магнітного поля

При зміні сили струму у контурі буде змінюватися і потік магнітного поля, створений цим струмом. У результаті в самому контурі виникатиме деяка ЕРС. Це явище називають самоіндукцією.

Самоіндукціяявище виникнення електрорушійної сили в контурі при зміні сили струму, який проходить у цьому контурі.

У різних контурах явище самоіндукції проявляється по-різному. У зв’язку з цим вводять спеціальну величину, яка характеризує самоіндуктивні властивості контуру – його індуктивність.

Індуктивністьце величина ЕРС самоіндукції, яка виникає в контурі при зміні струму на один ампер за одну секунду. Індуктивність позначається літерою L та вимірюється у генрі. Індуктивність залежить від форми, розмірів і магнітної проникності середовища, у якому перебуває провідник.

Індуктивність можна знайти, поділивши магнітний потік на силу струму. ЕРС самоіндукції прямо пропорційна індуктивності та зміні сили струму за деякий час і обернено пропорційна цьому часу.

Енергія магнітного поля струму дорівнює енергії, яку повинно витратити джерело струму для утворення струму в колі. Для того щоб розрахувати енергію магнітного поля необхідно добуток індуктивності та квадрату сили струму поділити на два.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.