Школяр УкраїниПрирода виникнення ЕРС індукції

ЕРС індукції виникає або у нерухомому провіднику, розміщеному в магнітному полі, яке змінюється з часом, або у провіднику, який рухається в постійному магнітному полі. Природа виникнення ЕРС у цих випадках різна.

Коли провідник нерухомий, електричний струм зявляється під дією магнітного поля. Таким чином, можна прийти до висновку, що електрони в нерухомому провіднику починають рухатися під дією електричного поля, яке утворює змінне магнітне поле. Тим самим стверджується нова фундаментальна властивість поля: змінюючись із часом, магнітне поле породжує індукційне електричне поле. Провідник із запасом вільних електронів дозволяє тільки виявити виникнення електричного поля.

Індукційне електричне поле має іншу структуру, ніж електростатичне:

- воно не повязане з електричними зарядами;

- силові лінії поля замкнуті.

Індукційне електричне поле – вихрове електричне поле.

Якщо провідник рухається у постійному магнітному полі, то ЕРС індукції обумовлена не вихровим електричним полем. У цьому випадку на рухомі електричні заряди (разом з провідником) діє сила Лоренца. ЕРС має магнітне походження. ЕРС можна розрахувати, помноживши модуль вектора магнітної індукції на швидкість руху провідника, на довжину провідника та синус кута між векторами магнітної індукції й швидкості.

 


Фізика 11 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.