Школяр УкраїниДробові числа. Звичайні дроби. Правильні та неправильні дроби

 

Для позначення кількох частин цілої величини використовують дробові числа. Дробове число означає: a поділене на b, де aчисельник дробу, а bйого знаменник. У запису дробового числа замість знака поділити ставлять горизонтальну риску дробу. Чисельник пишеться над рискою дробу, а знаменник під рискою дробу.

Дріб, чисельник і знаменник якого є натуральними числами, називається звичайним дробом.

Знаменник звичайного дробу показує, на скільки рівних частин поділили цілу величину. Чисельник звичайного дробу показує, скільки таких частин узяли.

Зверніть увагу!

Звичайний дріб є часткою двох натуральних чисел, де чисельник – ділене, а знаменник – дільник.

Правильним називається звичайний дріб, чисельник якого менший від знаменника.

Неправильним називається звичайний дріб, чисельник якого більший за знаменник або дорівнює знаменнику.

Правильний дріб завжди більший за одиницю. Неправильний дріб, у якого чисельник і знаменник рівні, дорівнює одиниці. Неправильний дріб, у якого чисельник більший за знаменник, завжди більший за одиницю.

 

 

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.