Школяр УкраїниЗагальні способи добування кислот. Використання кислот

Спосіб добування кислоти залежить від того, чи є кислота оксигеновмісною чи безоксигеновою. Оксигеновмісні кислоти (крім силікатної кислоти) можуть бути добуті при взаємодії кислотних оксидів із водою. Безоксигенові кислоти можуть бути добуті при безпосередній взаємодії неметалів із воднем. Як оксигеновмісні, так і безоксигенові кислоти можна добути реакцією обміну між солями та іншими кислотами. Розглянемо приклади рівнянь хімічних реакцій, які підтверджують зазначені способи добування кислот.

1. Взаємодія неметалів з воднем: H2 + Cl2 = 2HCl

2. Взаємодія кислотних оксидів з водою: SO3 + H2O = H2SO4

3. Взаємодія солей з кислотами: Na2SiO3 + 3HCl = H2SiO3 ¯ + 2NaCl

Кислоти використовують у промисловості та в наукових дослідженнях. Найширше застосовуються такі кислоти, як хлоридна, сульфатна, нітратна. Хлоридна кислота HCl використовується у виробництві неорганічних хлоридів, ліків, барвників, багатьох органічних речовин, що містять хлор. Сульфатна кислота H2SO4 використовується у виробництві мінеральних добрив, барвників, вибухових речовин, пластмас, у металургії при добуванні металів. Нітратна кислота HNO3 використовується у виробництві мінеральних добрив, пластмас та штучних волокон, лікарських речовин, для обробки металічних поверхонь.

 


Хімія 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.