Школяр УкраїниСила тертя

Сила тертя є проявом електромагнітної взаємодії між тілами.

Сила тертя — сила, яка виникає під час руху одного тіла по поверхні іншого і спрямована вздовж поверхні дотику взаємодіючих тіл проти відносної швидкості їхнього руху.

Сила тертя залежить від:

  • швидкості руху тіл відносно одне одного;

  • речовини, з якої складаються тіла, що взаємодіють;

  • стану поверхонь тіл (взаємодія твердих тіл);

  • розмірів і форми тіла (рух твердого тіла в рідині або газі);

  • ваги тіла.

Розрізняють такі сили тертя:

1) Сила тертя спокою — виникає при спробі викликати рух тіла. Максимальна сила тертя спокою пропорційна силі реакції опори. Коефіцієнт пропорційності визначається матеріалом дотичних поверхонь і якістю їх обробки. Цей коефіцієнт позначається літерою μ і називається коефіцієнтом тертя. Це безрозмірна величина. Для того щоб знайти силу тертя, треба силу реакції опори помножити на коефіцієнт тертя.

2) Сила тертя ковзання — виникає при ковзанні одного тіла по поверхні іншого. Сила тертя ковзання не залежить від площі дотичних поверхонь.

3) Сила тертя кочення — виникає, коли одне тіло котиться по поверхні іншого.

4) Сила в’язкого тертя — виникає під час руху тіла в рідині або газі.

Дія сили тертя приводить до зменшення абсолютного значення швидкості тіла. Тертя — явище, яке супроводжує нас завжди і всюди. В одних випадках воно корисне, і його намагаються збільшити. В інших — шкідливе, і його намагаються зменшити.

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.