Школяр УкраїниУмови рівноваги тіл

Розділ механіки, в якому вивчаються умови рівноваги тіл або системи тіл, називають статикою.

Рівновага — стан тіла, при якому відсутнє переміщення будь-яких його точок під дією прикладених сил. При поступальному русі тіла можна розглядати рух тільки однієї точки тіла — його центру мас. Центр мас — це точка, в якій сконцентрована вся маса тіла і прикладена рівнодійна всіх сил, які діють на тіло.

Тіло, яке може обертатися навколо закріпленої осі, може знаходитися в стані рівноваги, якщо геометрична сума всіх прикладених до нього сил та алгебраїчна сума моментів сил, які прикладені до тіла, відносно осі дорівнює нулю.

Момент сили — добуток сили, яка діє на тіло, на плече сили.

Плече сили — найменша відстань від осі обертання до лінії, вздовж якої діє сила.

Існують три види рівноваги:

  • Стійка — при незначному зсуві тіло знову повертається в положення рівноваги.

  • Нестійка — незначний зсув тіла спричиняє значне його відхилення від положення рівноваги.

  • Байдужа — будь-який зсув тіла не порушує стану рівноваги.

 

 


Фізика 9 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.