Школяр УкраїниДілення натуральних чисел. Ділення з остачею

 

Діленням називають дію, за допомогою якої знаходять один із множників за відомими добутком та другим множником.

Число, яке ділять, називають діленим; число, на яке ділять, називають дільником; результат ділення називають часткою.

Коли шукають невідомий співмножник, то добуток ділять на інший співмножник. Коли шукають невідомий дільник, ділене ділять на частку. Коли шукають невідоме ділене, дільник множать на частку

Якщо ділене і дільник зменшити або збільшити в однакову кількість разів, то результат ділення не зміниться.

При діленні натурального числа на рівне йому число отримаємо одиницю.

Щоб поділити суму чисел на деяке число, треба кожний доданок поділити на це число й отримані частки додати.

Щоб поділити різницю чисел на деяке число, треба зменшуване і відємник поділити на це число й отримані частки відняти.

Зверніть увагу!

Результат ділення одного числа на друге показує, у скільки разів ділене більше за дільник, або у скільки разів дільник менший від діленого.

Запамятайте!

На нуль ділити не можна.

Не завжди можна поділити числа націло. Тоді маємо такі компоненти ділення:

Число, яке ділять, – ділене.

Число, на яке ділять, – дільник.

Число, яке показує, скільки разів дільник вміщується в діленому, – неповна частка.

Різниця між діленим і добутком дільника і неповної частки – остача.

Зверніть увагу!

Остача завжди менша від дільника.

Запамятайте!

Щоб знайти ділене, треба дільник помножити на неповну частку і додати остачу.

 

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.