Школяр УкраїниДілення десяткових дробів

 

Щоб виконати ділення десяткового дробу на натуральне число, треба виконати ділення так, як для натуральних чисел, але закінчивши ділення цілої частини діленого, в частці необхідно поставити кому, і продовжити ділення.

Щоб поділити десятковий дріб на десять або сто, або тисячу тощо, потрібно в десятковому дробі кому перенести вліво на стільки знаків, скільки нулів стоїть після одиниці у дільнику. Якщо ділене містить меншу кількість знаків перед комою, ніж та, на яку треба перенести кому, то зліва від числа приписують необхідну кількість нулів.

Щоб число поділити на десятковий дріб, потрібно у діленому і дільнику кому перенести вправо на стільки знаків, скільки їх стоїть після коми у дільнику, а потім виконати ділення на натуральне число.

Часткою від ділення можуть бути скінченні або нескінченні (періодичні) десяткові дроби.

 

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.