Школяр УкраїниДії над дробами

1) Додавання й віднімання дробових виразів

Щоб додати або відняти дробові вирази з однаковими знаменниками, треба додати або відняти їхні чисельники, а знаменник залишити той самий.

Щоб додати або відняти дробові вирази з різними знаменниками, треба звести їх до найменшого спільного знаменника, після чого додати або відняти чисельники одержаних дробових виразів, а знаменник залишити той самий.

Запам’ятайте!

Щоб звести дробові вирази до найменшого спільного знаменника, треба:

- розкласти знаменники на множники;

- скоротити дані дроби, якщо це можливо;

- обрати в найменший спільний знаменник найменше спільне кратне числових коефіцієнтів і кожен множник зі змінною, що є в знаменниках дробів, узятих у найбільшому степені;

- знайти доповняльні множники для кожного дробового виразу і помножити на них чисельники та знаменники дробів.

2) Множення дробових виразів

Щоб помножити дробові вирази, треба перемножити і їхні чисельники, і їхні знаменники. Перший добуток записати в чисельник добутку, а другий — у знаменник добутку.

3) Ділення дробових виразів

Щоб поділити дробові вирази, треба помножити ділене на дріб, обернений до дільника.

4) Піднесення до степеня дробового виразу

Щоб піднести дробовий вираз до степеня, треба піднести до цього степеня і чисельник, і знаменник. Перший степінь записати в чисельник, а другий — у знаменник.

 


Алгебра 8 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.