Школяр УкраїниДесятковий дріб. Запис і читання десяткових дробів

 

Якщо у звичайному дробі знаменник дорівнює розрядній одиниці, наприклад, десяти, ста, тисячі і так далі, то його називають десятковим.

Цей дріб можна записати так: у числі після розряду одиниць ставлять кому, а після неї записують розряди десятих, сотих і т. д. Число, яке має такий вигляд, називають десятковим дробом. Комою відокремлюється ціла частина числа від його дробової частини.

Запамятайте!

Перший десятковий знак справа після коми в десятковому дробі – це десяті, другий – соті, третій – тисячні, четвертий – десятитисячні, пятий – стотисячні і так далі.

Кожний звичайний дріб, знаменником якого є десять, сто, тисяча тощо, можна записати у вигляді десяткового дробу.

Зверніть увагу!

Якщо в чисельнику звичайного дробу цифр менше, ніж нулів у знаменнику, то в десятковому дробі після коми дописують стільки нулів, щоб кількість цифр після коми дорівнювала кількості нулів у знаменнику звичайного дробу.

Якщо звичайний дріб є правильним, то в запису відповідного йому десяткового дробу записують нуль цілих.

За допомогою десяткових дробів можна менші величини виразити через більші. Наприклад:

1 см = 0,1 дм;

1 см = 0,01 м;

1 г = 0,001 кг.

Коли десятковий дріб хочуть записати у вигляді звичайного дробу, то число, що стоїть зліва від коми, залишають у вигляді цілої частини; число, що стоїть справа від коми, записують у чисельник, а знаменником буде одиниця зі стількома нулями, скільки стоїть після коми.

 

 

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.