Школяр УкраїниЧисті речовини і суміші

Речовини, які мають сталі фізичні властивості, називають чистими (індивідуальними) речовинами. У природі речовини зустрічаються переважно у вигляді сумішей. Суміш – це сукупність різних чистих речовин. Однорідну в усьому своєму об’ємі суміш називають розчином. Прикладом рідкого розчину є розчин оцтової кислоти у воді, прикладом твердого – сплав металів, прикладом газоподібного – повітря. Неоднорідні суміші, на відміну від однорідних, у своїх різних частинах мають різні властивості. Прикладом неоднорідних сумішей є дим, пил, туман, гірські породи. Про матеріал, який складається головним чином з однієї речовини і містить досить малу кількість інших речовин, говорять як про зразок речовини, що містить певні домішки.

На відміну від індивідуальних речовин, суміші можуть бути розділені на складові частини фізичними методами. Наприклад, неоднорідні суміші можуть бути розділені на складові компоненти відстоюванням (відділення частинок глини від води), фільтруванням (відділення кухонної солі від піску після розчинення у воді), випарюванням (відділення повареної солі від води), дією магніту (відділення частинок заліза від інших речовин). Однорідну суміш двох рідин, які мають різні температури кипіння, можна розділити за допомогою перегонки (дистиляції).

 


Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.