Школяр УкраїниЧотирикутник, його елементи

Особлива роль серед многокутників у геометрії належить чотирикутникам.

Чотирикутник — фігура, що складається з чотирьох точок і чотирьох відрізків, що з'єднують їх послідовно; при цьому повинні виконуватися дві умови:

1. На одній прямій повинно лежати не більше двох точок.

2. Відрізки, що з'єднують точки, не повинні перетинатися.

Точки чотирикутника називаються вершинами, а відрізки, що їх з’єднують, — сторонами.

Сусідні вершини — вершини чотирикутника, які є кінцями однієї з його сторін.

Протилежні вершини — вершини чотирикутника, які не є сусідніми.

Діагональ — відрізок, що з'єднує протилежні вершини.

Сусідні сторони — сторони чотирикутника, які виходять із однієї вершини.

Протилежні сторони — сторони чотирикутника, які не мають спільного кінця.

Периметр — сума всіх сторін чотирикутника.

Чотирикутник позначається указанням його вершин, при цьому вершини називають послідовно.

У кожного чотирикутника 4 вершини, 4 сторони, 2 діагоналі.

Якщо в будь-якому чотирикутнику провести одну діагональ, то чотирикутник розіб’ється на два трикутники. Сума кутів заданого чотирикутника буде дорівнювати сумі кутів обох одержаних трикутників. Ураховуючи, що сума кутів будь-якого трикутника дорівнює 180, то сума кутів заданого чотирикутника дорівнює 360°.

Запамятайте!

Сума кутів будь-якого чотирикутника дорівнює 360.

 

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.