Школяр УкраїниЧислові вирази. Буквені вирази і їх значення. Формули

 

Числовим виразом називається запис, складений із чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Числовий вираз має лише одне значення.

Для обчислення значення числового виразу необхідно дотримуватись такого порядку дій:

- першими виконуються дії піднесення до степеня (до квадрата чи куба);

- потім виконуються дії множення і ділення;

- останніми виконуються дії додавання і віднімання.

Якщо числовий вираз містить дужки, то спершу виконуються дії в дужках.

Буквеним виразом називається запис, складений із букв, чисел, знаків арифметичних дій і дужок. Буквений вираз може мати кілька значень, які залежать від значення букв, які входять до виразу.

Якщо буквений вираз позначити деякою буквою, то рівність, одна частина якої містить цю букву, а друга містить буквений вираз, становитиме формулу.

Наприклад, формула шляху має такий вигляд: S дорівнює добутку v і t, де sпройдений шлях, vшвидкість, tчас, тобто, щоб знайти пройдений шлях, треба швидкість помножити на час руху.

Із формули можна виразити будь-яку букву, що входить до неї. Із формули пройденого шляху випливає формула швидкості: v дорівнює частці S і t, тобто, щоб знайти швидкість, треба пройдений шлях поділити на час руху.

Із формули шляху випливає і формула часу: t дорівнює частці S і v, тобто, щоб знайти час руху, треба пройдений шлях поділити на швидкість руху.

 

 


Математика 5 клас

Copyright © 2011-2015 Школяр України.
All Rights Reserved.